Fakta om LED-Belysning
 

Fördelarna med LED-belysning

De stora fördelarna med LED-belysning är att den är mycket energisnål och därför billig i drift. Även om inköpskostnaden blir högre så är LED-belysning ett mycket billigare alternativ på sikt. Bara efter några enstaka år kan du ha sparat in kostnaden för en armatur som håller i 10-12 år.
LED-belysning är också ett miljövänligt alternativ. LED-lampor innehåller inget bly eller kvicksilver.
LED-tekniken har öppnat för en mängd nya möjligheter inom arkitektur och ljusdesign. Vitt LED-ljus går att få i olika nyanser (färgtemperaturer) vilket gör det lätt att skapa en viss stämning på en viss plats med hjälp av belysningen. Färgat LED-ljus skapas också direkt i dioderna utan mellanfilter. Detta gör att färgerna blir mer mättade/ kraftigare. Man kan därför få fram mängder med olika färgnyanser och skapa färgväxlande system med LED.
 

Skillnaden mellan LED-lampor och andra ljuskällor?

LED-ljuset är för det första helt flimmerfritt. De första LED-lamporna som togs fram gav ett blåaktigt kallt sken. Detta är dock historia och dagens högkvalitativa lampor kan ge samma ljus som till exempel en glödlampa. Man kan också välja lampor med olika nyanser (färgtemperatur).
 

Färgtemperatur

Färgtemperaturen berättar vilken nyans ett ljus har. En ljuskällas färgtemperatur mäts i Kelvingrader (K). En ljuskällas färg anges i Kelvingrader från varma röda färger vid låg färgtemperatur via vitt till kalla blå färger vid hög färgtemperatur. Dessa färger motsvarar den färg en metalltråd får vid upphettning till olika temperaturer. Stearinljuset har en färgtemperatur på ca 1500K, glödlampan 2700K och en 12V halogenlampa 3200K.

Vita LED sorteras vanligtvis in i tre huvudgrupper:

Kallvita: 6000 - 6500K
Vita: 4200 - 4500K
Varmvita: 2700 - 3000K
 

LED-lampans livslängd

LED-lampornas angivna livslängd kan variera något mellan olika fabrikat men det råder ingen tvekan om att livslängden hos LED-lampor är mycket, mycket lång. Upp till 50 gånger längre än en glödlampa. Livslängden är i regel uppmätt i laboratoriemiljö utan några faktorer som påverkar lampan negativt.

LED-lampor går mycket sällan sönder men de påverkas av omgivningens temperatur. Hög värme i LED-lampans omgivning förkortar lampans livslängd. Om inget annat anges är livslängden beräknad vid en omgivningstemperatur på 25°C. Av den anledningen är det viktigt att använda styrdon av god kvalitet och armaturer med god värmeavledning. LED-lampor påverkas däremot inte negativt av kyla.

Livslängden för en vanlig LED-lampa beräknas fram tills att lampan avger 70% av sitt ursprungliga ljus och för en LED-lampa som är avsedd för dekorativ belysning 50%.
 

Ljusstyrka

Glödlampor jämförs vanligtvis med effekt d.v.s.  antalet Watt. Detta är dock inte meningsfullt när olika tekniker för att generera ljus jämförs med varandra. Det kan t.o.m. vara direkt missvisande. Ett bättre mått är ljusflödet vilken mäts i Lumen (lm). Se tabellen nedan för en ungefärlig angivelse av vilket ljusflöde (lm) glödlampor med olika effektmärkning (W) har.

Armaturens konstruktion och spridningsvinkeln hos en LED-lampa kan också göra skillnad på hur starkt ljuset blir. För trivselbelysning kan normalt alla LED-lampor under 100 lm med rundstrålande ljus användas.

Tabellen här nedan visar en uppskattning av ljusflödet (lm) från en vanlig glödlampa. Ljusflödet kan användas för jämförelsen med motsvarande ljusflöde hos en LED-lampa.

Glödlampa (W) LED-lampa (lm)
15 120 - 135
25 220 - 250
40 410 - 470
60 700 - 805
75 920 - 1055
100 1330 - 1520
150 2140 - 2450
200 3010 - 3450

 

IP-klasser

Kapslingsklasserna för elektrisk materiel kallas för IP-klasser, där IP står för International Protection eller Ingress Protection.

IP-beteckningen är alltid tvåsiffrig där den första siffran anger hur bra skyddad en kapsling är mot inträngande av fasta föremål t.ex. damm. Detta anges med ett värde mellan noll till sex där siffran noll betyder inget skydd och siffran sex innebär att kapslingen är dammtät.

Den andra siffran beskriver hur bra kapslingen är skyddad mot vatten. Detta anges med ett värde mellan noll och åtta där siffran noll betyder att den inte har något skydd alls mot vatten och siffran åtta att den är helt vattentät. Kapslingen ska kunna sänkas ned i vatten utan att ta skada eller utgöra någon fara.
Minimikraven för vilken IP-klass som krävs för olika miljöer kan hittas i installations- och produktstandarder för elsäkerhet och explosionsskydd.

Här nedan finns en detaljerade beskrivning på vad siffrorna i IP-skydden står för:

Första siffran:

0, Inget skydd
1, Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 50 millimeter
2, Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 12 millimeter
3, Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 2,5 millimeter
4, Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 1 millimeter
5, Dammskyddad
6, Dammtät

Andra siffran:

0, Inget skydd
1, Skyddad mot droppande vatten
2, Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15° från normalvinkeln
3, Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°
4, Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar
5, Skyddad mot spolande vatten från munstycke
6, Skyddad mot kraftig överspolning av vatten
7, Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada
8, Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten, enligt tillverkarens anvisning

 

Produkter
Övrigt