Vanliga frågor
 

Kan man använda LED-ljus för all typ av belysning?

Ja, dagens LED-Lampor motsvarar de gamla glödlamporna och lysrören i ljusstyrka och kan ersätta nästan all typ av belysning. Det går alltså att få både inomhus- och utomhusplatser fullt upplysta med LED-belysning och detta på ett miljövänligt och energisnålt sätt.
Värme är normalt ett hinder som begränsar LED-Lampornas livslängd men de LED-Lampor som finns på marknaden idag kan klara upp till 55°C värme.
 

Kan man ha LED-lampor kopplade till dimmer?

Ja, många av de utbytbara LED-lamporna finns i två versioner där ena versionen går att dimmra. Detta står tydligt i våra produktbeskrivningar och på förpackningarna.
För att inte riskera förkortad livslängd på lamporna och få problem med flimmer kräver vissa lampor en pulsbreddsmodulerad dimmer (PWM), medan andra LED-lampor kräver en elektronisk framkantsdimmer.
Ingen av våra LED-lampor går att dimmra med DALI-systemet.


Hur länge håller en LED-lampa?

Ingen vet exakt eftersom ingen LED-lampa ännu hunnit lysa så länge.
Om en LED-armatur är uppskattad att lysa 30 000 - 50 000 timmar och vi antar att den i genomsnitt är tänd i 12 timmar per dag så talar vi om cirka 7 - 11 år.
Om samma LED-armatur är dimrad och lyser med i snitt 50% effekt skulle den ha en livslängd på 14 - 22 år.


Kan man byta ut ljuset i en armatur till en varmare eller kallare färg?

Nej, har du en LED-armatur med integrerad ljuskälla så går inte det. Ljuskällan är en del av armaturen och den är uppbyggd med lysdioder. Det sitter alltså inga lösa lampor i armaturerna. Man måste därför välja armatur som är konstruerad för att avge önskad färgtemperatur.
Har du däremot en vanlig belysningsarmatur med LED-ljuskällor i så är de givetvis utbytbara.


Blir det billigare med LED?

LED-lampor är dyrare i inköp jämfört med glödlampor. Däremot är elförbrukningen bara en bråkdel och livslängden upp till 50 gånger längre än hos en glödlampa. Detta gör att du kan spara mycket i längden på att byta till LED-belysning.
En LED-lampas totala konstnad inklusive inköpspris och energikostnad blir cirka 87% lägre än om man istället skulle använda glödlampor.


Är LED-lampor ett bra val för miljön?

LED-lampor är miljövänliga eftersom de är så energisnåla. De innehåller heller inget bly eller kvicksilver som både lågenergilampor och lysrör gör.
LED-lampor går att återvinna och ska lämnas in som elektronikavfall, medans alla andra typer av lampor ska lämnas in som farligt avfall.


Vilket nätaggregat behöver jag för mina seriekopplade lampor/armaturer?

Nätaggregatet måste klara av den sammanlagda effekten från alla dina seriekopplade lampor. Har du t ex tre 5W lampor seriekopplade måste du ha ett styrdon (nätaggregat) med en effektförbrukning på minst 15W (3 x 5=15).


Måste jag anlita en elektriker för att installera era LED-armaturer?

Visst elarbete får du utföra själv om du anser att du har den rätta kunskapen.

Så här säger Elsäkerhetsverket:

"De flesta elarbeten måste utföras av en behörig elinstallatör, men en del enklare arbeten får du utföra själv, om du har kunskap om hur du ska göra.
Som ägare eller nyttjare av en fastighet är du ansvarig för att elen är korrekt installerad och att de elektriska apparater som du använder är hela och används på rätt sätt.
Ta inga risker när du gör eljobbet själv. Är du det minsta osäker ska du lämna över jobbet till en elinstallatör. En felaktig hantering av el kan leda till brand och skador. Chansa aldrig, ett enda misstag kan få ödesdigra konsekvenser.
"

Categories
Customer's Area